Sposób na bezpieczny biznes

Udostępnij na Facebooku

Marzeniem ponad połowy Polaków jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Część to marzenie realizuje otwierając własną działalność, przy czym większość z takich biznesów zamyka się najpóźniej po 2 latach od rozpoczęcia działalności. Dlatego niektórzy potencjalni przedsiębiorcy wolą bezpieczniejsze rozwiązanie jakim jest franczyza.

Czym jest franczyza?

Najprościej można ją określić jako system sprzedaży w ramach konkretnej marki, w oparciu o wiedzę i doświadczenie franczyzodawcy. Oferty franczyzy w Polsce obejmują szereg różnych działalności od niewielkich sklepów osiedlowych, poprzez punkty finansowe aż po duże restauracje czy stacje benzynowe. Opinie o franczyzach są bardzo zróżnicowane, jednak franczyzobiorcy, czyli osoby, które już pracują w ramach wybranej sieci, bardzo sobie cenią ten rodzaj działalności.

Co odróżnia franczyzę od różnego rodzaju spółek i podobnych modeli współpracy?

Przede wszystkim to, że w ramach podpisanej umowy każdy franczyzobiorca korzysta z doświadczenia, wsparcia marketingowego oraz z know how, jakim dysponuje franczyzodawca. Za możliwość posługiwania się znakami towarowymi wybranej franczyzy należy zapłacić, jednak wbrew obiegowej opinii przystąpienie do programów franczyzowych nie jest drogie – najtańsze oferty franczyz wiążą się z koniecznością wniesienia opłaty rzędu kilku tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że w większości franczyz możliwość podpisania umowy z franczyzodawcą związana jest z koniecznością posiadania odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności. Nie wszystkim również odpowiada model rozliczenia, w którym franczyzobiorca przekazuje część zysków na rzecz sieci franczyzowej.